Chọn trang web tại quốc gia của bạn
Close

Tái Chế & Tiêu Hủy

Là một phần của dịch vụ tái chế và tiêu hủy, chúng tôi giúp doanh nghiệp đáp ứng các cam kết pháp lý và môi trường khi xử lý tiêu hủy các mặt hàng không cần thiết, đặc biệt là ổ cứng máy tính.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay

Không lãng phí bất cứ thứ gì

Sau một thời gian sử dụng, đồ dùng văn phòng, nội thất, thiết bị công nghệ có thể không còn phù hợp với mục đích sử dụng nữa. Điều này có thể là do nhu cầu, xu hướng và mục đích kinh doanh thay đổi mà doanh nghiệp cần phải đáp ứng.

Khi nhiều mặt hàng không còn phù hợp với mục đích sử dụng của doanh nghiệp, bạn sẽ nghĩ đến hình thức tái sử dụng. Vì thế, dịch vụ tái chế và tiêu hủy ra đời để đáp ứng cho yêu cầu này.

Phát triển bền vững

Trách nhiệm của chúng tôi là xử lý tiêu hủy hàng hóa không mong muốn theo cách thức phù hợp, thân thiện với môi trường và tuân thủ theo các chính sách CSR toàn cầu của tập đoàn Crown, cũng như thay mặt bạn và doanh nghiệp tuân thủ các trách nhiệm xã hội.

Tiêu hủy an toàn và bảo mật

Là một phần của dịch vụ tái chế và tiêu hủy, chúng tôi giúp doanh nghiệp đáp ứng các cam kết pháp lý và môi trường khi xử lý tiêu hủy các mặt hàng không cần thiết, đặc biệt là ổ cứng máy tính. Các thiết bị CNTT được hủy một cách an toàn để đảm bảo dữ liệu quan trọng của bạn không bị rơi vào tay kẻ xấu, và các bộ phận khác sẽ được tái chế.

Chúng tôi thu thập và tái chế để đảm bảo mọi thứ được tiêu hủy hoặc tái chế an toàn.

Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về dịch vụ tái chế và tiêu hủy.

liên hệ

bạn đang muốn thay đổi không gian làm việc hoặc tìm kiếm kho lưu trữ an toàn cho tài sản của công ty?