Chọn trang web tại quốc gia của bạn
Close
Mum chasing daughter in a field with a backdrop of the city

Trách Nhiệm Xã Hội Doanh Nghiệp

Crown Map with Crown Pins

Doanh nghiệp quốc tế với bề dày lịch sử hơn 55 năm kinh nghiệm


  • Giá trị thương hiệu là nền tảng cho mọi hoạt động của chúng tôi.
  • Trách nhiệm của chúng tôi đối với khách hàng, đồng nghiệp và cộng đồng địa phương được thể hiện rõ nét trong quy tắc ứng xử đã được thấm nhuần trong mỗi nhân viên của chúng tôi.
  • Chúng tôi tự hào có thế giúp bạn đạt được những chuẩn mực cần thiết để bổ trợ cho nhu cầu phát triển bền vững của bạn.
large offices square

Chúng tôi chỉ có thể phát triển khi tất cả mọi người đều thành công

Chúng tôi hiểu rõ hành việc kinh doanh có trách nhiệm sẽ mang lại tác động tích cực đối với môi trường.

Việc áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 14001 giúp chúng tôi đo lường và quản lý hiệu quả lượng sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn nỗ lực giảm thiểu tối đa những tác động của hoạt động kinh doanh tới môi trường bằng cách đầu tư vào các giải pháp tiết kiệm năng lượng thiết thực như: văn phòng và phương tiện vận tải tiết kiệm năng lượng, hay hoạt động đào tạo và vận hành quản trị chuỗi cung ứng của chúng tôi.

Trees office

Làm thế nào để trở thành tập đoàn toàn cầu mà không gây tác động đến cộng đồng trên thế giới?

Là một nhà tuyển dụng công bằng, chúng tôi chú trọng đề cao công tác tuyển dụng ở thị trường lao động nội địa và quốc tế nhằm đảm bảo tính đa dạng trong đội ngũ nhân lực của tập đoàn. Chúng tôi khuyến khích tất cả nhân viên mới thực hành và phát huy các giá trị cốt lõi của tập đoàn tại địa phương và trên toàn thế giới.

Việc cân bằng cuộc sống và công việc được quan tâm đặc biệt. Chúng tôi khuyến khích nhân viên và gia đình tích cực duy trì trạng thái cân bằng trong cuộc sống của mỗi người.

CSR

Trách nhiệm với cộng đồng và bảo vệ môi trường

Là một doanh nghiệp toàn cầu hoạt động với mô hình kinh doanh đa dạng trên thị trường, chúng tôi ý thức được trách nhiệm đền đáp, đóng góp đối với cộng động, xã hội tại địa phương nơi chúng tôi có hoạt động kinh doanh bất cứ khi nào có thể. Nhân viên của chúng tôi được khuyến khích tham gia vào các hoạt động thiện nguyện tại địa phương, và mỗi nhân viên của chúng tôi được phân bổ hai ngày lương mỗi năm để tham gia các hoạt động đóng góp có ý nghĩa cho cộng đồng.

Tải báo cáo