Chọn trang web tại quốc gia của bạn
Close

KHÔNG GIAN LÀM VIỆC HIỆN ĐẠI CHO TƯƠNG LAI

“Cách làm việc ngày nay đã thay đổi” – Có rất nhiều bài báo đã viết về chủ đề này. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ thế nào?

Là doanh nghiệp chủ quản, bạn sẽ quyết định nơi nhân viên mình sẽ làm việc trong những năm tới thế nào: là tại nhà riêng, văn phòng hay kết hợp cả hai? Việc giới thiệu những phong cách làm việc mới là nhiệm vụ mà bạn phải thực hiện ngay lần đầu gặp mặt. Việc lặp lại qui trình có thể sẽ gây tốn kém, mất thời gian và nhầm lẫn cho nhân viên

Vài năm trở lại đây, chúng ta đã chứng kiến ngày càng nhiều các mô hình làm việc khác nhau và sự thay đổi trong xu hướng kinh doanh như là: làm việc kết hợp, làm việc từ xa, làm việc tại nhà, …

Sách trắng này bao gồm:

  • Thông tin chi tiết về các mô hình làm việc khác nhau và cách nó tác động đến người lao động và sử dụng lao động
  • Ưu và nhược điểm của việc làm việc tại nhà so với làm việc tại văn phòng từ cả hai khía cạnh bao gồm tác động đến sức khỏe tinh thần và năng suất
  • Giúp bạn xác định tương lại của mình với thông tin chi tiết và dữ liệu do chuyên gia định hướng để hỗ trợ bạn đưa ra quyết định đúng đắn

Một số công ty muốn khuyến khích nhân viên trở lại văn phòng, một số khác lại áp dụng chính sách làm việc tại nhà để thu hút nhân viên mới tiềm năng hoặc giảm chi phí chung (hoặc cả hai)

Tuy nhiên, mấu chốt của tất cả sự thay đổi này là một câu hỏi thường bị bỏ qua. Không gian văn phòng có nghĩa là gì đối với chủ doanh nghiệp và nhân viên. Đó có phải là sự giám sát của người quản lý nhằm thúc đẩy làm việc hợp tác, cung cấp môi trường hướng tới khách hàng và tạo ra cảm giác cộng đồng giữa nhân viên? Có phải là tất cả những điều này?

Bài viết này là để trả lời câu hỏi đó.

Chúng tôi đã nói chuyện với nhiều chuyên gia trên khắp thế giới, từ các lĩnh vực kinh doanh khác nhau để chia sẻ quan điểm và các ưu nhược điểm của việc làm việc tại văn phòng và làm việc tại nhà.

Tải về sách trắng:

Cùng nhau xây dựng một tương lai linh hoạt để cân nhắc đến quyết định và dự đoán định hướng cho tương lai

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.